Nykyisin monikulttuurisuus on arkipäivää monella työpaikalla. Itse asiassa Suomessa joka kolmannella työntekijällä on ulkomaalaistaustainen työkaveri. Se, että työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia tai eri kulttuurista tulleita ihmisiä, ei kuitenkaan vielä tee työpaikasta monikulttuurista. Mikä sitten oikeastaan on monikulttuurinen työpaikka?

Tyypillisesti monikulttuurinen työpaikka on sellainen, jossa erilaisista taustoista ja kulttuureista riippumatta, jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua toimintatapoihin ja käytäntöihin, jotka tukevat työyhteisöön osallistumista sekä toisaalta ylipäätään tasavertaista toimintaa työympäristössä.

Yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat tärkeitä aidosti monikulttuurisen työpaikan tunnusmerkkejä, vaikka tiukkaa määritelmää ei monikulttuuriselle työpaikalle välttämättä tarvitsekaan hakea.

Monikulttuurisuuteen voi itse asiassa ottaa hyvin rakentavan lähestymistavan, sillä tutkimusten mukaan kulttuurinen monimuotoisuus lisää työpaikan innovatiivisuutta ja luovuutta niin yksilöiden kuin organisaationkin tasolla. Haasteita toki on, ja mahdollisuuksia ja osaamista täytyy osata hyödyntää sekä vuorovaikutusta edistää. Siksi esimerkiksi esimiesten kouluttaminen on usein merkittävässä roolissa.

Joka tapauksessa monikulttuuriselle työpaikalle on olemassa erilaisia määritelmiä: joissakin työpaikoissa työkieli on englanti ja toisissa suomi. Toisinaan käytetään molempia. Tärkeintä kuitenkin on, että kommunikaatio pelaa ja yhteistyö sujuu. Hyvällä esimiestyöllä voikin nostaa monikulttuurisuuden hyödyt esille.

Yhä useammalla työntekijällä on ulkomaalaistausta

Suomessa eri yrityksillä on yhä enemmän ulkomaalaistaustaisia tai erilaisen kulttuuritaustan omaavia henkilöitä. Suomessa myös tarvitaan työvoimaa muualta, sillä väestömme ikääntyy.

Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä on monenlaisissa tehtävissä aina perinteisistä ammateista asiantuntijatehtäviin saakka. Monet yritykset ovat siten nykyisin monikulttuurisia työympäristöltään, sillä ulkomaalaistaustaisten määrä on sen verran suuri, että monikulttuurisuuden tuomat mahdollisuudet sekä toisaalta myös haasteet tulee ottaa huomioon.

Usein yritykset myös palkkaavat tietoisesti ulkomaalaistaustaisia henkilöitä varsinkin kansainvälisillä markkinoilla toimiessaan. Kaikki tämä pätee niin nettibisnekseen kuin muihinkin yrityksiin, eikä sillä itseasiassa ole väliä, onko kyseessä nettikasino, kuten Pika-kasinot.com, verkkokauppa tai vaikkapa siivousalan yritys. Erilaiset yritykset myös tarvitsevat taustaltaan erilaisia henkilöitä.

Monikulttuurisuuden hyötyjä

Monikulttuurisuus nähdään usein myös voimavarana. Varsinkin kansainväliset organisaatiot ja yritykset, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla, tarvitsevat erilaista osaamista joukkoonsa. Eri taustaiset henkilöt tuovatkin erilaisia näkemyksiä, innovaatioita ja toisaalta myös tietoa ja taitoa mukanaan.

Tutkimustenkin mukaan monikulttuurisuus voi jopa lisätä luovuutta ja parantaa ilmapiiriä työpaikalla huomattavasti. Monikulttuurisessa työympäristössä ihmiset pääsevät myös kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan sekä toisaalta myös oppimaan muilta sellaisia asioita, jotka voivat tuoda arvokasta osaamista ja myös tärkeitä työkaluja omaan työskentelyyn.

Monikulttuurisuus voi siis ehdottomasti olla myös voimavara, joka haastaa työyhteisön pelaamaan yhä tiiviimmin yhteen.

Esimiestyön merkitys

Monikulttuurisuus aiheuttaa myös omat haasteensa, ja tässä kohtaa esimiestyöllä on aivan valtava merkitys, sillä nimenomaan esimiesten tulee tukea avoimuutta ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Esimerkiksi kielitaito ja viestintä ovat usein kohdattuja haasteita. Esimiesten siis tulee sekä tältä osin että muutenkin tunnistaa mahdollisia erityistarpeita, joiden kautta työntekijät saavat tarvitsemansa tuen sekä myös mahdolliset erityiskoulutukset.

Nykyisin valmentavassa esimiestyössä puhutaan paljon juuri valmentavan esimiestyön, psykologisen turvallisuuden sekä vuorovaikutustaitojen merkityksestä esimiestyössä. Monikulttuurisessa ympäristössä tällaisista taidoista voidaan esimiestasolla hyötyä aivan erityisesti.

Esimiesvalmennuksilla voi olla paljon annettavaa monikulttuurisessa työympäristössä työskenteleville. Esimiehet oppivat niissä taitoja, joiden avulla he voivat luoda turvallisen ja avoimen työympäristön, jossa eri taustaisten henkilöiden on helppo toimia keskenään. Lisäksi esimiehet oppivat tunnistamaan tarpeita, joita erilaisilla ihmisillä on.

Vuorovaikutus on oleellisessa osassa, ja myös sitä tulee kehittää. Esimiehet oppivat valmennuksissa, miten toimia myös vaikeissa tilanteissa, jotka voivat kummuta monikulttuurisuuden haasteista.

Monikulttuurisuuden hyötyjen vaaliminen on tärkeää, mutta niin on myös suomalaisen työkulttuuriin sopeutuminen. Myös tässä esimiehillä on tärkeä rooli, ja tarvittaessa siihen voidaan hakea myös lisäapua ja tukea niin työyhteisölle kuin yksilöllekin.

Tärkeintä usein onkin tilanteiden ja tarpeiden ymmärtäminen monikulttuurisessa työympäristössä, jossa niin kieli kuin erilaiset tavat asettavat omat haasteensa esimiehille sekä työyhteisölle. Onneksi ne kaikki voidaan kääntää myös voimavaraksi.

Etätöiden tekeminen monikulttuurisessa työympäristössä

Kun yhä useampi rooli yrityksen päivittäisessä arjessa on siirtynyt nettiin, ovat johtajat ja internetin nopeus entistäkin tärkeämmässä asemassa. Jos olet epävarma siitä, että onko internetyhteytesi riittävän nopea, voit aina tehdä nopeustestin kotisi internetyhteydelle. Suorita nopeustesti nopeasti tästä.

Nyt jos koskaan on oikea hetki olla loistava johtaja. Kun yhä useampi yritys on siirtänyt suuren osan työntekijöistä työskentelemään etänä, on johtajien merkitys yrityksen pyörittämisessä kasvanut huomattavasti. Lue koko artikkelimme työympäristöstämme koronaviruksen aikana tästä.

Koronavirus muutti työntekemistä totaalisesti ja nykyään yhä useampi tekeekin töitä kotoaan vähintään muutaman kerran viikossa. Tällöin kannattaa ottaa huomioon myös netiketti ja keskustelutavat eri kulttuurien välillä. Varsinkin useamman eri maan välillä toimiminen vaatii usein yhteistyötä ja ymmärrystä eri toimintatapojen kesken.